Visie

Mijn ervaring is, dat ik binnen mijn werk en de door mij gevolgde opleidingen, het meeste heb geleerd van trainingen waarin ik werd uitgedaagd om gedrag te oefenen in rollenspellen en in het hier en nu te werken met simulaties.
Vanuit dit idee zie ik spel als een effectief middel in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag.

  Het toont ons onze kwaliteiten en onze minder sterke kanten.
  Het biedt ons de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen.
  Het maakt zichtbaar en voelbaar wat het effect van ons gedrag is.
  Het biedt een veilige context om te kijken naar ons eigen gedrag.
  Het biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag.
  Het kan een koppeling maken van theorie naar praktijk.
  Het biedt veel mogelijkheden tot het werken vanuit de competenties: gebruik makend van de aanwezige talenten is het mogelijk om minder ontwikkelde vaardigheden uit te bouwen en nieuw aan te leren vaardigheden te oefenen.

Binnen veel trainingen wordt getracht inzicht te bieden aan de hand van theorie, maar wordt niet de mogelijkheid geboden tot het opdoen van ervaring. Een gemiste kans.
Gebruik van beeldmateriaal kan zorgen voor herkenning, maar biedt niet de mogelijkheid te voelen, wat er in het hier en nu gebeurd.
Met deelnemers onder elkaar oefenen in een rollenspel, geeft vaak veel hilariteit. Men schiet in de lach; de één houdt star vast aan zijn rol, waardoor de ander zonder succes probeert ander gedrag op te roepen; wanneer men ziet dat de tegenspeler het moeilijk heeft, wordt het hem makkelijker gemaakt. Hiermee wordt het doel van het rollenspel vaak voorbij geschoten.

Mijn visie is dat de meest effectieve manier van leren is: zelf in de situatie te gaan staan; doen en ervaren wat er gebeurd; evalueren wat het effect is van het eigen gedrag op de ander.

In mijn werk maak ik veel gebruik van de basisprincipes van improvisatie theater lees meer…